když něco potřebuje vlastní rubriku.

HAPPY CANADA DAY

1. července 2013 v 18:58

Prvního července slaví Kanaďané státní svátek - Canada Day, Den Kanady. Připomíná ustavení federálního dominia v roce 1867, kdy londýnský parlament přijal tzv. BNA Act. Znamenal spojení dosavadní Sjednocené provincie Kanada s Novým Skotskem a Novým Brunšvikem. Tento státní útvar se těšil značné autonomii v rámci
Britského společenství národů. zdroj. Mimoto - krásný první červenec. :)


 
 

Reklama